My JSP 'serverTool.jsp' starting page
服务专区
新闻中心 /关于有关华强北站点交货分单的通知
关于有关华强北站点交货分单的通知    

【BQC-2014-W100

感谢贵司一直以来予以我司的大力支持! 

为了提高我司华强北营业部货件的操作时效,提高D渠道件出转单号的效率,即日起,需各位客户配合以下操作要求:

所有D渠道货件准备1联运单和1联发票单独做交接资料,交予我司收货人员,随货的资料按正常标准处理(随货1联运单和2联发票)。

非D渠道货件不受以上操作要求限制。

谢谢各位的配合!

 

                                         深圳市百千诚国际物流有限公司

                                               二零一四年二十六  

 

 

My JSP 'interlink.jsp' starting page