My JSP 'serverTool.jsp' starting page
服务专区
BQC公告 /关于大陆D渠道上网延误通知
关于大陆D渠道上网延误通知    

【BQC-2014-W108

接服务商通知,自2014年10月17日起,因大陆BQC-CND产品的货物转走KJ3快件通道报关(票票申报),因海关限制及操作能力原因,部分货件的提取信息将会有延误,延误时间预计在1-5个工作日。

     

                                                 深圳市百千诚国际物流有限公司

                                                       二零一四年二十  

 

My JSP 'interlink.jsp' starting page