My JSP 'serverTool.jsp' starting page
服务专区
BQC公告 /关于“欧洲专线”申报价值要求
关于“欧洲专线”申报价值要求    

【BQC-2014-W124

即日起,我司“欧洲专线”产品不接受申报价值在EUR22(折算成美金以实时的汇率为准)以上的货件,如果超过申报价值限制或者虚报价值,将会产生关税、罚款和清关费,并有可能导致货件不能清关被退回或销毁。为了保证货物正常中转,请客户务必如实申报。

    

                                                 深圳市百千诚国际物流有限公司

                                                       二零一四年十一  

 

My JSP 'interlink.jsp' starting page